NL
 • EN
 • NL
 • Disclaimer

  Squirrelcoin behoudt zich het recht voor de op en/of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

  – Gelieve zorgvuldig te lezen –

  De Squirrelcoin website is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies en/of aanbevelingen voor investeringen, en mag ook niet zo beschouwd worden. Hoewel de informatie op de website betrekking kan hebben op financiële aangelegenheden, is het geen financieel advies en/of aanbeveling voor investeringen. Bovendien is het gebruik van de website niet bedoeld om te dienen als, en dient niet als aanvraag voor het vormen van een financiële adviseur-klanten relatie. Gebruikers van deze website moeten niet handelen of afzien van handelen op grond van informatie op deze website, zonder financieel advies te raadplegen van een gekwalificeerde financiële investeringsdeskundige in het relevante rechtsgebied voordat er investeringen gedaan worden. We wijzen nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot acties die zijn genomen of die niet worden genomen op basis van enige inhoud die beschikbaar is op deze website.

  De website en de inhoud daarvan worden geleverd “zoals het is”. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies aan u of enige andere persoon als gevolg van of in verband met uw gebruik van de website en/of de content die daarop beschikbaar is. Uw gebruik van de website en/of de content die daarop beschikbaar is, is volledig voor uw eigen risico. U wordt hierbij geadviseerd uw eigen onafhankelijke onderzoek uit te voeren vóór het maken van elke financiële investering. Bovendien brengt investeren het risico op financieel verlies met zich mee. Investeer alleen met geld dat u bereid bent te verliezen.